Categories
News WORLD

【俄羅斯公投】普京眾望所歸 近8成選民支持掌權到2036

具歷史性的俄羅斯修憲公投結束,當局正在點票,初步點票結果顯示78%俄羅斯選民支持修憲,讓總統普京(Vladimir Putin)任期計算歸零,可合法繼續掌權多16年。 當局已點算99.9%選票,顯示7…
Continue reading…

Leave a Reply