Categories
News WORLD

【全日禁堂食】英國旅遊局設獎鼓勵餐廳防疫 印度餐廳憑十招奪獎

全球多地新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情反彈,各地政府再次收緊防疫措施,如港府宣布自周三(29日)起,餐廳午市禁止堂食,餐廳業首當其衝。英國在7月初解封之際,餐廳陸續恢復營業,英國國家旅遊局更新設立餐…
Continue reading…

Leave a Reply