Categories
MONEY News 經濟日報

抗議台電重啟中火2號機 環團:備轉容量沒必要天天綠燈

爭好氣聯盟等中部環保團體上午在市府廣場舉行記者會,針對台電重啟2號機組,批判中央鴨霸、玩法弄權、侵害地方自治權,又罔顧減…

Continue reading…

Leave a Reply