Categories
News WORLD

王毅斥美國違背承諾 蓄意挑撥中國與東盟國家關係

國務委員兼外長王毅與菲律賓外長洛欽舉行視像會談,批評美國公然違背在南海爭議上不持立場的承諾,蓄意挑撥中國與東盟國家之間的關係,企圖製造矛盾衝突破壞地區穩定。這種出爾反爾的做法只會損害美國自身的信譽。 …
Continue reading…

Leave a Reply