Categories
MONEY News 經濟日報

財金三長視察一銀延吉分行雙語設施

財金三長金管會主委黃天牧、國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮上午視察一銀延吉分行雙語設施標示,叫號機、櫃檯服務人員以英語提…

Continue reading…

Leave a Reply