Categories
News WORLD

【美國大選】特朗普被指施壓佐治亞官員 為反超拜登

美國大選結果塵埃落定,但美國總統特朗普拒絕認輸,特朗普更多次批評美國大選出現選舉欺詐。美媒指特朗普曾就美國大選結果向佐治亞州務卿施壓,要求對方找出足夠多的美國大選選票以反超拜登,及扭轉美國大選結果。 …
Continue reading…