Categories
MONEY News 經濟日報

上海商銀新任總經理林志宏接棒 今年元旦起生效

上海商業儲蓄銀行今天舉行新舊任總經理交接典禮,原任總經理陳善忠因屆齡退休,董事會通過由原執行副總經理林志宏升任總經理一職…
Continue reading…